Samlet overblik over gebyrer og afgifter i 2022

Lovmæssige afgifter og bidrag, der bliver lagt oven i præmien på forsikringen
Skadeforsikringsafgift på 1,1% af præmien
Miljøbidrag på biler 84 kr. pr. år
Stormflodsafgift på 40 kr. pr. år på forsikringer, der har en branddækning.
Øvrige gebyrer
Policepenge pr. police 99 kr.
Ved for sen betaling sender vi en rykker. Vi sender i alt tre påmindelser, der hver pålægges et gebyr på kr. 100.
Ved halvårlig betaling lægges der et gebyr på 5% til præmien, og ved kvartårlig betaling lægges der et gebyr på 8% til præmien.
Gebyr ved forkortet opsigelse (kun for private)
Kunstgenstandsforsikring: 
Gebyr DKK 650
Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst en måneds varsel til hovedforfald.
Hvis din forsikring fx skal fornyes den 1. august, skal du opsige forsikringen senest den 30. juni.
For et gebyr på DKK 75 kan du opsige forsikringen på et andet tidspunkt. Dog er gebyret højere, hvis forsikringen er under et år:
Kunstgenstandsforsikring: 
Gebyr DKK 650
 
Tailor Made-forsikring: 
Gebyr DKK 1.500