Samlet overblik over gebyrer og afgifter i 2024

Lovmæssige afgifter og bidrag
Skadeforsikringsafgift på 1,1% af præmien. Afgiften bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Miljøbidrag på biler 84 kr. pr. år. Bidraget bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Naturskadeafgift på 40 kr. pr. år på forsikringer, der har en branddækning. Afgiften bliver lagt oven i præmien på forsikringen.
Statsafgift på indregistrerede køretøjer på 42,9% af ansvarspræmien. Afgiften er indregnet i den del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
Øvrige gebyrer
Administrationsgebyr pr. police 99 kr.
Ved for sen betaling sender vi en rykker. Vi sender i alt tre påmindelser, der hver pålægges et gebyr på kr. 100.
Ved halvårlig betaling lægges der et gebyr på 5% til præmien, og ved kvartårlig betaling lægges der et gebyr på 8% til præmien.
Gebyr ved forkortet opsigelse (kun for private)
Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst en måneds varsel til hovedforfald.
Hvis din forsikring fx skal fornyes den 1. august, skal du opsige forsikringen senest den 30. juni.
For et gebyr på DKK 75 kan du opsige forsikringen på et andet tidspunkt. Dog er gebyret højere, hvis forsikringen er under et år:
Kunstgenstandsforsikring: 
Gebyr DKK 650
Tailor Made-forsikring: 
Gebyr DKK 1.500