erhverv_ ipid_ header .jpg

Forsikringer / IPIDS til erhverv

ENTREPRISE OG MONTAGE

ipid_ erhverv_ entreprise montage.jpg

Med en entrepriseforsikring sikrer I jer som byggeherrer økonomisk mod mange af de skader, der kan opstå i forbindelse med jeres byggeri. Det kan være:

 Tyveri af byggematerialer
 Sætningsskader
 Hærværk

Forsikringen kan udvides til også at omfatte brand og storm ved nybyggeri, skadeomkostning ved bestående bygning samt bygherreansvar.

Vores montageforsikring er en all risk-forsikring, der dækker skader, der kan ske på maskiner og maskindele både under montagen og den efterfølgende afprøvning af det nymonterede anlæg. Med en montageforsikring er I økonomisk mod materiel skade ved fx:

 Det udførte montagearbejde
 Materialer til brug for montagen

MASKINKASKO OG MASKINDRIFTSTAB

ipid_ erhverv_ maskinkasko maskindriftstab.jpg

Uanset om det drejer sig om jeres stationære maskiner som fx produktionsudstyr eller om jeres rullende materiel i form af rendegravere, minilæssere og andre lignende mobile maskiner, er der tale om værdifuldt udstyr. Især det mobile udstyr er særligt udsat for skader. Alt efter behov og maskintype kan der tegnes følgende forsikringer:

 • Maskinkaskoforsikring (stationære maskiner)
 • Maskinkaskoforsikring for rullende materiel
 • Maskindriftstabsforsikring som udvidelse til ovenstående forsikringer

Skræddersyet dækning
Både maskinkaskoforsikringen til stationære maskiner og til rullende materiel kan udvides til også at omfatte maskindriftstab, så virksomhedens tab minimeres ved en eventuel skade.
 
Derudover er der andre tilvalgsordninger, så AXA kan dække lige netop jeres behov. Fx:

 • Brand/tyveri
 • Låne-/leje-/leasingdækning
 • Transport

Kontakt jeres mægler for at få flere informationer.

BILER OG ARBEJDSMASKINER

ipid_ erhverv_ biler 1arbejdsmaskiner.jpg

Vi kan forsikre alle jeres køretøjer, der bruges i erhvervsmæssig sammenhæng, såsom:

 • Personbiler og varebiler
 • Lastbiler og trailere
 • Arbejdsmaskiner

Vi kan tegne en ansvars-og kaskoforsikring på alle ovenstående køretøjer. Derudover tilbyder vi også maskinkasko til jeres arbejdsmaskiner: gravemaskiner, rendegravere, bobcats mv.
 
OBS. Vi kan desværre ikke tilbyde at forsikre taxa, busser, knallerter, motorcykler, ATV, gods mod betaling, kurerkørsel samt forsikring af leasingflåder.

BYGNING

ipid_ erhverv_ bygning.jpg

Lige såvel som en husforsikring er essentiel for en boligejer er bygningsforsikringen uundværlig for erhvervsvirksomheden.
Bygningsforsikringen kan skræddersys til at dække forskellige former for skader på virksomhedens ejendom.

LØSØRE

ipid_ erhverv_ løsøre.jpg

Det er alfa og omega for en virksomhed, at dens inventar og maskiner er intakte. Med AXAs løsøreforsikring er jeres inventar, varer, emballager og maskiner som standard sikret ved brand, vand og tyveri, men kan også udvides med andre dækninger.

ERHVERVS-OG PRODUKTANSVAR

ipid_ erhverv_ produkt_ ansvar.jpg

Selv den bedste medarbejder kan lave en fejl, og selv det bedste produkt kan forårsage en skade. En erhvervs- og produktansvarsforsikring fra AXA dækker virksomhedens juridiske erstatningsansvar for følgende:

 • Skader som virksomhedens ansatte forvolder
 • Skader som virksomhedens produkter forvolder
 • Skader som følge af virksomhedens pludselige forurening.
 • Erstatningsansvar ved person-og tingskade

Forsikringen tilbydes også som en almindelig erhvervsansvarsforsikring.

MILJØANSVAR

ipid_ erhverv_ miljøansvar.jpg

Miljøansvar i forbindelse med erhvervs-og produktansvar

Miljøet får stadig mere opmærksomhed både fra lovgivernes side og fra det omgivende samfund. Det er derfor en god ide at forsikre sig mod de erstatningskrav, virksomheden kan blive mødt af.

VINDMØLLE

ipid_ erhverv_ vindmølle.jpg

En enkel og tilpasset løsning til både onshore og offshore vindmøller

I AXA vil vi gerne hjælpe jer med at forsikre jeres vindmølle bedst muligt. En vindmølleforsikring hos AXA Forsikring dækker de typiske skader, der kan ramme jer som vindmølleejere. Forsikringen kan også dække jeres indtægtstab som følge af en forsikringsdækket skade, så du sikrer dit forventede afkast bedst muligt.

Med en vindmølleforsikring sikrer du dig økonomisk mod materiel skade som:

 • Brand og lynnedslag
 • Stormskader
 • Indefra og udefra kommende kaskoskader
 • Ansvar


Vindmølleforsikringen kan udvides med:

 • Driftstabsdækning

Standarddækningen er en all risks-dækning eksklusive brand, vand og tyveri. Forsikringen kan dog udvides til også at dække disse risici.

Kontakt jeres mægler for at høre nærmere.

SOLCELLEANLÆG

ipid_ erhverv_ solcelleanlæg.jpg

En enkel og tilpasset løsning til både onshore og offshore vindmøller

TEKNISKE INSTRUMENTER

ipid_ erhverv_ tekniske instrumenter.jpg

En enkel og tilpasset løsning til både onshore og offshore vindmøller

En forsikring af jeres tekniske instrumenter som fx måleudstyr, audio-udstyr eller andre apparater og tekniske instrumenter omfatter en all risks-dækning ved pludselige og uforudsete hændelser som fx tyveri fra bil. 
Forsikringen dækker også:

 • Indbrudstyveri
 • Brand
 • Vandledningsskade

Forsikringen dækker både overalt i Danmark, dvs. både hjemme og undervejs, og kan udvides til at dække Europa eller hele verden.

ELEKTRONIK

ipid_ erhverv_ elektronik.jpg

For mange er det elektroniske udstyr noget af virksomhedens vigtigste værktøj. AXAs elektronikforsikring dækker virksomheden mod skader på elektronisk udstyr som fx:

 • IT
 • Antenneanlæg
 • Lydstudier
 • Lyskanoner

Standarddækningen er en all risks-dækning eksklusive brand, vand og tyveri. Forsikringen kan dog udvides til også at dække disse risici.

RETSHJÆLP

ipid_ erhverv_ retshjælp.jpg

Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister opstået ved virksomhedens drift.