Hvorfor tegne en entrepriseforsikring?

Som privatperson er det en god ide at tegne en entrepriseforsikring, hvad enten du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til.

Din hus-eller grundejerforsikring dækker nemlig normalt ikke de skader, der kan opstå i forbindelse med dit byggeri. Og selvom du har en professionel til at hjælpe dig, er det ikke sikkert, at dennes forsikring dækker.

Hvem kan tegne en entrepriseforsikring?

Alle, der ejer en grund, et hus, et fritidshus eller et kolonihavehus kan som udgangspunkt tegne en entrepriseforsikring.

OBS. Hvis du bor i en ejer-, andels-eller lejelejlighed skal forsikringen tegnes gennem administratoren.

Mere information

I faktabladet finder du mange gode informationer om fx tyveri af byggematerialer, fastsættelse af forsikringssummen m.v.

Faktablad for privat entreprise

Hvad indeholder en entrepriseforsikring?

Nedenstående tabel er en kort oversigt. Du kan læse mere i vores faktablad.
All Risks-forsikring
Standarddækning (obligatorisk)
All Risks omfatter byggeriet og materialer. Fx indbrudstyveri, hærværk, sky-og tøbrudsskader.

Hvis du ikke er selvbygger eller medbygger, omfatter forsikringen det stykke arbejde, der er indgået med de pågældende entreprenører.

Hvis du er selvbygger eller medbygger, skal du oplyse os om dette sammen med din og evt. andre frivillige hjælperes faglige baggrund for at udføre arbejdet. Vi vil således kunne tage stilling til, om forsikringen kan udvides til at omfatte selv-/medbyg.
Bestående bygning
Tilvalgsdækning
Tilvalg af denne dækning omfatter nogle af de skader på den eksisterende bygning, der opstår som en direkte følge af entreprisens udførelse. 

Du kan kun tilvælge denne dækning, hvis der er tale om en ombygning, tilbygning, renovering eller vedligeholdelse.
Bygherreansvar
Tilvalgsdækning
Dette tilvalg omfatter mange af de skader på tredjemands person eller tredjemands ting, du som bygherre kan blive gjort erstatningsansvarlig for.