Luk

Sådan behandler vi persondata

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Dataansvarlig
K. Rerup & Co. A/S ved AXA Forsikring er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan se alle vores kontaktdata her.

Indsamling og registrering af personoplysninger
Vi indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringer og for at behandle eventuelle skadesager. Det er fx oplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og eventuelt oplysninger om skader. Vi bruger oplysningerne til at rådgive om forsikring og til at administrere alle de handlinger, der er forbundet med en forsikring.

Vi bruger din e-mailadresse til al kommunikation mellem dig og os.

Ud over de oplysninger, som du selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger fra andre. Det kan fx være oplysninger fra din betjener, eller at vi indhenter information om skader og anciennitet i andre forsikringsselskaber. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, på hvilke vilkår vi vil overtage/tegne forsikringen.

AXA Forsikring indhenter og registrerer også oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos os, og fra Det Digitale Motorregister om oplysninger om din bil.

I behandling af en personskade vil vi eventuelt have personfølsomme oplysninger registreret hos os. Disse oplysninger vil blive behandles fortroligt, og kun de medarbejdere hos AXA, der behandler personskadesager, kan få adgang til de personfølsomme oplysninger.

Vi indsamler ikke oplysninger via vores hjemmeside axa-forsikring.dk.

Opbevaring af personoplysninger
AXA Forsikring opbevarer personoplysninger så længe, som vi ifølge dansk lovgivning skal opbevare dem, og så længe, som der er et formål med at opbevare dem. 

Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt har AXA Forsikring tavshedspligt, og vi giver derfor kun i nødvendigt omfang og i henhold til den gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre:

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis til SKAT. Vi kan også videregive sædvanlige kundeoplysninger om dig, hvis det sker til rent administrative formål.

Vi videregiver i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

Hvis du misligholder dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kredit­oplysnings­bureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Håndtering af personoplysninger
Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring hos AXA Forsikring, registrerer vi de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer vores tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 6 måneder. Hvis du tegner forsikring, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikrings­produkter.

Hvis du anmelder en skade, registrerer vi de oplysninger, du afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares, så længe de er nødvendige for skadesagen.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til AXA Forsikring, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til markedsføring.

Ændring af oplysninger
Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler. Du har ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. 

Du kan altid skrive til os på info@axa-forsikring.dk eller vores adresse Dalbergstrøget 9, Høje Taastrup, 2630 Tastrup eller ringe til os på 3312 6262.

Klager
Hvis du er utilfreds med AXA Forsikrings behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Del siden:

Copyright © AXA 2015